Відомості про ліцензії та дозволи, видані КС

 • Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії:
  Розпорядження №162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 року «Про актуалізацію інформації в Державному реєстрі фінансових установ щодо діючих ліцензій деяких фінансових установ, у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»
  Дата актуалізації інформації щодо діючої ліцензії: 26.01.2017 року
  Статус : чинна ліцензія, безстрокова
 • Ліцензія з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження №163 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 року «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензувнню»
  Дата переоформлення ліцензії: 26.01.2017 року
  Статус : чинна ліцензія, безстрокова
 • Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження №314 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2016 року)
  Дата переоформлення ліцензії – 04.02.2016 року
  Статус : Розпорядженням №163 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 року переоформлена на ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (див. вище)

  Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

 • Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження №314 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2016 року)
  Дата переоформлення ліцензії – 04.02.2016 року
  Статус : Розпорядженням №162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 року назва ліцензії змінена на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (див. вище)

  Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

 • Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
  Серія АВ №614916
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: рішення №1830 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.10.2012 року)
  Дата початку дії ліцензії: 23.10.2012 року
  На підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №314 від 04.02.2016 року ліцензію серії АВ№614916 від 26.10.2012 року визнано недійсною.

  Ліцензія на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Серія АВ №614916

 • Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
  Серія АВ №614971
  Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження №1830 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.10.2012 року
  Дата початку дії ліцензії: 23.10.2012 року
  На підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №314 від 04.02.2016 року ліцензію серії АВ№614971 від 26.10.2012 року визнано недійсною

  Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Серія АВ №614971

Без коментарів.