Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами (ч.3 ст 23 ЗУ «Про споживче кредитування»)

 1. Порядок взаємодії КС із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) .
 2. Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.
 3. Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:
  КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.
 4. Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

  4.1. КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

  4.2. Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі якщо споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту на 90 днів.

 5. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості:

  5.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість :

  5.1.1. Готівкою через касу відокремлених підрозділів Кредитодавця.
  Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи.
  Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ.

  5.1.2. Шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця

  Реквізити:
  Кредитна спілка «Оберіг»
  ЖОУ АТ “Ощадбанк”
  р/р UA043116470000026503300848460
  МФО 311647
  Код ЄДРПОУ 26018121
  або Кредитна спілка «Оберіг»
  КП “Приват Банк”
  р/р UA753117440000026501055900522
  МФО 311744
  Код ЄДРПОУ 26018121
  В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору про споживчий кредит № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».

  Можливість оплати заборгованості через веб-сайт кредитної спілки наявна за посиланням: info.oberig.com.ua/oplata/

  5.2. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:
  1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
  2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
  3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

  5.3. З моменту виявлення прострочення за договором про споживчий кредит і до моменту вчинення дій із врегулювання простроченої заборгованості відповідальна особа кредитної спілки вживає наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:
  • здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;
  • надсилає позичальнику та поручителю (у разі його наявності) рекомендовані листи про необхідність виконання договірних зобов’язань.

  Врегулювання простроченої заборгованості (здійснювані кредитною спілкою, заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит) здійснюється із дотриманням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) встановлених Законом України «Про споживче кредитування» та додаткових вимог встановлених НБУ.

Без коментарів.