Про спілку

Кредитна спілка «Оберіг» — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Місією Кредитної спілки є:

Бути найкращим фінансовим партнером для жителів нашої області через задоволення їхніх потреб у взаємному кредитуванні та наданні різноманітних фінансових послуг.

Кредитна спілка «Оберіг» заснована згідно рішення загальних установчих зборів членів кредитної спілки (Протокол No 1 від 03 липня 2001 р. ) і діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Код КС за ЄДРПОУ : 26018121

Місцезнаходження:
Код території за КОАТУУ: 1810900000
Поштовий індекс: 11600
Область: Житомирська
Населений пункт: місто Малин
Вулиця: Грушевського
Номер будинку: 42
Телефон: +38 (067) 410-48-28
Електронна пошта (E-mail): malin@oberig.com.ua

Ознака членства у кредитній спілці:

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживають в Житомирській області та мають повну цивільну дієздатність.

Кредитна спілка надає наступні види фінансових послуг:

 • Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Кредити надаються на такі цілі:

 • комерційні кредити;
 • споживчі кредити;
 • інші цілі.

Склад Спостережної ради КС:

 • Зубов Віктор Григорович — Голова спостережної ради
 • Романюк Ганна Павлівна — Заступник голови спостережної ради
 • Ювченко Тетяна Григорівна — Секретар спостережної ради
 • Захарчук Б.В. — Член спостережної ради
 • Ковальова Аліна Миколаївна — Член спостережної ради

Склад Правління КС:

 • Залуцький Сергій Віталійович — Голова правління
 • Сивко Олександр Ярославович — Заступник голови правління
 • Мінєєв Денис Михайлович — Начальник відділу ІТ
 • Паламарчук Алла Володимирівна — Головний бухгалтер

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Стосовно КС “Оберіг” не порушено провадження у справі про банкрутство, не застосовані процедури санації кредитної спілки.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків: Відсутні.

Відомості про відокремлені підрозділи

Інформація на виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами)

Без коментарів.