Договір поруки: предмет, права та обов’язки сторін, умови припинення

Досить часто банки однією з умов надання кредиту висувають вимоги по його додатковому забезпеченню, якщо, наприклад, рівень доходів позичальника не достатньо високий для гарантування повернення кредиту, або вік позичальника наближається до пенсійного, що ставить під загрозу виплату кредиту після виходу позичальника на пенсію. У таких випадках, банки пропонують знайти потенційному позичальникові людину (або кількох), яка б погодилася виступити поручителем по кредиту. Що таке поручительство, чим воно загрожує, як його припинити?


Порука. Що це?

Порука є одним з видів забезпечення виконання зобов’язань, як правило, за договорами позики або кредитних договорах. Оформляється порука договором, який укладається в письмовій формі між кредитором і поручителем. За цим договором поручитель, поручається перед кредитором боржника за виконання цим боржником своїх зобов’язань за договором. У разі ж порушення боржником своїх зобов’язань за договором, перед кредитором відповідає його поручитель. Кількість поручителів по одному зобов’язанню закон не обмежує.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання, як частково так і в повному обсязі.

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Роз’яснимо: у разі солідарної відповідальності боржників кредитор має право вимагати виконання зобов’язань за договором як від усіх боржників разом, так і від кого-небудь з них окремо. В даному випадку, кредитор може звернутися за виконанням зобов’язання як до боржника безпосередньо, так і до його поручителя. Солідарні боржники залишаються зобов’язаними кредитору доти, поки їх зобов’язання не будуть виконані в повному обсязі. А виконання солідарного зобов’язання в повному обсязі одним із боржників припиняє зобов’язання решти солідарних боржників перед кредитором.

Субсидіарна відповідальність, як вище зазначалося, може бути встановлена ??договором поруки. При цьому поручитель несе додаткову відповідальність за виконання боржником своїх зобов’язань. До пред’явлення вимоги поручителю, що несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред’явити спочатку вимоги до основного боржника. Якщо ж основний боржник відмовиться задовольнити вимоги кредитора, або кредитор не одержить від боржника відповіді на пред’явлену вимогу в розумні терміни, кредитор може пред’явити вимогу субсидиарному поручителю в повному обсязі.

Закон України «Про іпотеку» передбачає особливий вид поруки – майнове поручительство, при якому особа, яка виступає майновим поручителем, передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи – боржника. Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов’язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

У разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобов’язанням. Відносини майнового поручителя, боржника і кредитора (іпотекодержателя) регулюються спеціальними нормами, встановленими Законом України «Про іпотеку».

Права та обов’язки поручителя, відносини з боржником

Якщо договором поруки не встановлено іншого, то поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування збитків. Якщо ж за боржника поручилося спільно кілька осіб, то вони несуть перед кредитором солідарну відповідальність (якщо договором поруки не встановлено інше).

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо ж поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимог поручителя всі заперечення, які він мав проти вимог кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Які ж права поручителя, який виконав зобов’язання боржника?

По-перше, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують ці зобов’язання.

По-друге, до поручителя переходять усі права кредитора за цим зобов’язанням. Якщо зобов’язання боржника виконало кілька поручителів, то до кожного з них переходять права кредитора пропорційно частини виконаного ним зобов’язання.

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя. Якщо ж цього не буде зроблено, а поручитель у свою чергу, також виконає зобов’язання, забезпечене порукою, він має право або стягнути з кредитора безпідставно отримані кошти (майно), або пред’явити зворотну вимогу до боржника.

Закон передбачає встановлення договором плати за надання поручителем боржнику своїх послуг.

Підстави припинення договору поруки

Договір поруки може бути припинений, як в силу припинення забезпеченого ним зобов’язання, так і з інших причин, зазначеним у статті 559 Цивільного кодексу України.

Зокрема, у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Свою правову позицію з цього питання висловив Верховний Суд України у справі № 6-97цс13 (Постанова від 25.09.2013р.)

Згідно правовому висновку Верховного Суду України, «виходячи зі змісту частини першої статті 559 Цивільного кодексу України, до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання, здійснені без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього, зокрема: підвищення розміру відсотків; відстрочка виконання, яка призводить до збільшення періоду, за який нараховуються відсотки за користування чужими грошовими коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки у бік збільшення і т.д.

У зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови в договорі доручення, не дає підстав для покладання на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком і тягне припинення поруки».

Порука також припиняється, якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

Ще однією підставою для припинення поруки є переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Порука припиняється і після завершення терміну, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений, або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки.

Відмовитися від поручительства за власною ініціативою, на жаль, не можна навіть якщо поручитель в силу тих чи інших причин не має коштів для того, щоб продовжувати виконувати свої зобов’язання за договором поруки. У таких випадках слід звертатися до юристів з тим, щоб спільно шукати вихід зі сформованої ситуації.

Автор: Адвокат Дмитро Гутгарц
Джерело: Prostopravo.com.ua

Опубліковано у Корисно знати. Додати до закладок Постійне посилання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*


× чотири = 28

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>