Держфінпослуг оприлюднила проект розпорядження «Про погодження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких Законів України (щодо захисту прав споживачів фінансових послуг) (далі – Проект) розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект розроблено з метою реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні.

Розвиток та розширення спектра небанківських фінансових послуг створюють умови для активного залучення до ринків таких послуг споживачів, у зв’язку з цим потрібно окремо визначити поняття споживач фінансових (далі – споживач). Споживачі фінансових послуг не мають достатньо необхідних знань про особливості та споживчі характеристики фінансових послуг. У процесі вибору послуги вони не завжди можуть оцінити рівень ризиків і можливі наслідки набуття додаткових фінансових зобов’язань та порівняти умови їх надання, що пропонуються небанківськими фінансовими установами, тому потрібно внести зміни до законодавства щодо несправедливих умов договорів про їх надання, уточнення вимог до порядку укладення та умов таких договорів, а також забезпечення права споживача – фізичної особи на відкликання згоди на укладення договору про надання небанківських фінансових послуг протягом визначеного строку

Водночас недовіра населення до ринків фінансових послуг не дає можливості активно використовувати його вільні кошти як інвестиційні ресурси, що спрямовуються на розвиток економіки, запроваджувати ефективний механізм недержавного пенсійного забезпечення та страхування.

У період фінансової кризи проблема захисту прав споживачів набула особливої гостроти і актуальності. Зростання кількості та характер звернень громадян до органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, свідчать, що заходи до забезпечення захисту прав споживачів, здійснювані зазначеними органами не відповідають вимогам часу і недостатньо ефективно впливають на запобігання недобросовісній підприємницькій діяльності на ринку небанківських фінансових послуг. В зв’язку з цим потрібно також окремо визначити поняття споживчий кредит.

Проект Закону спрямований на усунення прогалин у законодавстві, які полягають у тому, що існує недостатній рівень знань споживачів про зміст небанківських фінансових послуг, ризики, які їх супроводжують, та власні права під час їх отримання. Недосконалість механізму правового забезпечення захисту прав споживачів у частині укладення договорів, зокрема викладення їх умов ясною, простою та зрозумілою мовою, та доведення їх змісту до відома споживачів.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Перший спосіб, що не передбачає безпосереднього державного регулювання, – це невнесення змін до чинного законодавства, що не є прийнятним способом досягнення цілей державного регулювання, оскільки залишаться нерозв`язаними проблеми, зазначені в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу.

Другим способом є введення прямої заборони на певні дії суб’єктів підприємницької діяльності, що можуть суперечити інтересам споживачів фінансових послуг. Такий спосіб суперечить загальним засадам цивільного законодавства щодо свободи договору та свободи здійснення підприємницької діяльності.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Регуляторним актом вносяться зміни до Закону України „Про захист прав споживачів” та Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою врегулювання таких понять, як:

  • споживач фінансових послуг – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити фінансову послугу з метою, яка безпосередньо не пов’язана з підприємницькою діяльністю, за винятком випадків, якщо підприємцем є фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  • споживчий кредит – фінансовий кредит, який надається фінансовою установою споживачеві на договірних умовах.

Серед іншого запроваджується вимога, що текст договору про надання фінансової послуги має бути чітким, конкретним та зрозумілим, у випадку наявності протиріч у тлумаченні умов договору про надання фінансової послуги, такі умови мають тлумачитись на користь споживача фінансової послуги, та передбачене право споживача щодо відкликання згоди на укладання договору.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення визначених цілей можливо двома шляхами:

  1. застосування заходів впливу та віднесення до фінансової установи при здійсненні перевірок фінансових установ, шляхом вибіркової перевірки другого примірника договорів про надання фінансових послуг споживачам;
  2. забезпечення більш чіткого тлумачення понять “споживач фінансових послуг”, “споживчий кредит”, інформація до укладання договору про надання фінансових послуг та безпосередні умови договору у судовому порядку.

Очікувані наслідки дії регуляторного акта передбачають посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Очікувані результати прийняття акта

Вдосконалення законодавчого врегулювання таких понять як “споживач фінансових послуг”, “споживчий кредит” та вимоги до укладення договорів з надання фінансових послуг, дозволить уникнути подвійного тлумачення умов договорів про надання фінансових послуг споживачам, а у випадку наявності протиріч у тлумаченні умов договору про надання фінансової послуги, такі умови мають тлумачитись на користь споживача фінансової послуги.

Про результативність регуляторного акта свідчитиме реалізація прав споживачів, насамперед на безпеку та якість небанківських фінансових послуг, зменшення кількості порушень небанківськими фінансовими установами прав споживачів та запобігання фактам правового нігілізму в їх діяльності.

Збільшення витрат коштів та часу юридичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог нормативного акта, не передбачається.

Опубліковано у Новини. Додати до закладок Постійне посилання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*


три × = 24

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>